Uprawnienia UDT – wózki widłowe

Uprawnienia UDT – wózki widłowe

Masz w planach podjęcie pracy jako operator wózka widłowego? Jeśli tak, to będziesz  potrzebować odpowiednie uprawnienia. Takie uprawnienia wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego, są uznawane i honorowane w całej Polsce.

Jak uzyskać takie uprawnienia?

W celu uzyskania uprawnień UDT na wózki widłowe należy przystąpić i zdać egzamin, który odbywa się przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Jaki jest zakres egzaminu?

Tematyka wymagana na egzaminie zależy od wariantu i obszaru kwalifikacji. Na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego można znaleźć informacje z jakimi musi być zapoznana osoba przystępująca do egzaminu:

  • przepisów prawnych w zakresie obsługi danego urządzenia;
  • typów pojazdów objętych zakresem uprawnienia;
  • charakterystyki udźwigu oraz umiejętność wyjaśnienie pojęcia stateczności;
  • budowy urządzenia wraz ze wskazaniem na poszczególne elementy oraz ich działanie;
  • instrukcji obsługi (czynności przed i po przystąpieniem do pracy, sterowania mechanizmami urządzenia);
  • procedury postępowania w przypadku awarii czy wypadku;
  • zasad pracy w specyficznych warunkach (mowa tu np. o transporcie ludzi w koszach, tak jak odbywa się to w przypadku platform roboczych);
  • zasad bezpiecznej eksploatacji wózków zasilanych gazem (LPG);
  • ogólnych warunków bezpiecznej pracy.

Gdzie można uzyskać uprawnienia ?

W celu uzyskania uprawnień na wózki widłowe, należy w Urzędzie Dozoru Technicznego złożyć wniosek. Wniosek do egzaminu jest płatny. Kursant na egzamin może zapisać się indywidualnie lub przez ośrodek szkoleniowy.

Uprawnienia na wózki widłowe  wydawane na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu. Wyżej omawiane uprawnienia UDT na wózki widłowe są w formie plastikowych dyskietek, podobnych wielkością do dowodu osobistego, na uprawnieniach zawarte są  podstawowe dane operatora oraz obowiązujące zdjęcie.

Jaki jest okres ważności uprawnień?

Uprawnienia UDT na wózki widłowe są ważne tymczasowo, muszą być odnawiane co kilka lat.