Lutowanie twarde 918

Lutowanie twarde 918
 

Metoda 918

Lutowanie twarde metodą 918 to najpopularniejsza w chwili obecnej metoda wykorzystywana do łączenia miedzianych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Ta metoda wyróżnia się bardzo dużą ilością zalet. Najważniejszą z nich jest przede wszystkim ogromna szczelność połączenia oraz odporność na drgania i różnice temperatur.

Lutowanie twarde odbywa się w temperaturze wyższej od 450°C i polega na wprowadzaniu w szczelinę pomiędzy powierzchniami części łączonych roztopionego lutu, który pokrywa te powierzchnie, łączy się z elementami i ulega zakrzepnięciu.

Do połączenia dochodzi w wyniku oddziaływania sił kohezji, czyli przyciągania się cząsteczek lutu i materiału części łączonych oraz dyfuzji – wnikania cząsteczek lutu w materiał części łączonych. Miejsce złączenia nazywamy lutowiną, natomiast stopiony lut – lutowiem. Wytrzymałość lutowiny jest zbliżona do wytrzymałości materiałów części łączonych.

Lutowanie twarde jest najczęściej zalecaną i stosowaną metodą w klimatyzacji i chłodnictwie.