Panele fotowoltaiczne, jakie uprawnienia są potrzebne do ich montażu?

Panele fotowoltaiczne, czy też fotoogniwa to stosunkowo nowa specjalność na rynku. Firmy specjalizujące się w tego typu systemach oferują zazwyczaj doradztwo, projekt i wykonanie. Taka kompleksowa usługa ułatwi nam sprawę gdy potrzebna będzie naprawa, wtedy wiadomo będzie do kogo się zwrócić.

Jak to w życiu bywa, nie zawsze ten kto sprzedaje fotoogniwa, zna się na ich zakładaniu, i nie każde przedsiębiorstwo, które świadczy taki serwis, faktycznie ma w dorobku pomyślne projekty. Wiele zakładów dopiero przeciera kroki w tej kwestii.

 

Najlepiej przeprowadzić research, znaleźć firmę posiadającą praktykę i referencje.

Klient powinien zlecić firmie godnej zaufania zarówno plan, zakup paneli fotowoltaicznych, dystrybucję urządzeń, jak i wykonanie takiej instalacji. Wiele przedsiębiorstw oferuje również wsparcie od strony formalnej, czyli doradztwo w kontakcie z zakładem energetycznym, a nawet asystę w uzyskaniu dofinansowania.

Osoby montujące fotoogniwa do ustalenia odpowiedniej mocy instalacji i wynikającej z jej liczby potrzebnych paneli fotowoltaicznych korzystają z fachowych programów komputerowych, które w nieskomplikowany sposób pozwalają należycie  dobrać fragmenty instalacji nie tylko do zapotrzebowania na energie, a także do zapewnienia użytkownikom lepszego rezultatu finansowego.

Panele fotowoltaiczne powinny być przyłączane przez fachowców. Fotoogniwo może generować napięcie powyżej 24 V i prąd o natężeniu kilku amperów, cała instalacja kilkukrotnie większy. Należy być świadomym, jak postępować, by takiej aparatury nie zniszczyć i przede wszystkim nie zrobić sobie samemu szkody. Ogniwa fotowoltaiczne działają zawsze, gdy skierowane jest na nie światło.  Nie ma możliwości ich wyłączenia.  Te same warunki są  z akumulatorami, należy o tym pamiętać, przeprowadzając i serwisując instalację.

Prąd o dużej wartości stwarza ryzyko nie tylko porażenia, ale też powstania pożaru czy poparzenia, gdyby przypadkowo doszło do zwarcia, może temu towarzyszyć tzw.  wyładowanie łukowe, temperatura łuku przekracza 1000°. Kolejne zagrożenie to prowadzenie prace na dachu, więc na wysokości. Wyżej wymienione paraliż czy też oparzenie może spowodować oszołomienie i  w konsekwencji przewrócenie się. Niepoprawne łączenie mechanizmów elektrycznych grozi ich zniszczeniem, a w przypadku części systemu fotowoltaicznego szkody mogą być ogromne, bardzo kosztowne.

Osoba wykonująca instalacje fotowoltaiczne powinna przejść szkolenie i zdać egzamin na uprawnienia SEP, które są dowodem odpowiedniego przygotowania do wykonania prac związanych z elektryką.

Świadectwem posiadania odpowiednich kwalifikacji właściwych do montażu ogniw fotowoltaicznych jest certyfikat OZE, który jest wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego. Nie istnieje oficjalny zakaz montażu fotoogniwa przez osoby, które takich uprawnień nie posiadają, ale trzeba mieć na uwadze, że decydując się na kosztowną inwestycję warto powierzyć jej realizację odpowiednim osobom.

Rozdział 3b Prawa energetycznego określa system certyfikacji instalatorów mikroinstalacji jako dobrowolny. Oznacza to, że przedsiębiorstwa nie mogą uzależnić przyłączenia mikroinstalacji do sieci od udowodnienia, że instalator ma certyfikat UDT.

Sprawdzone zostanie, czy urządzenie zostało:

  • Zaprojektowane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  • Wykonane przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych albo z ważnym certyfikatem z UDT w zakresie instalowania danego typu urządzeń, albo posiadającą świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.