F-GAZY i efekt cieplarniany

F-GAZY to substancje zubożające warstwę ozonową i gazy cieplarniane, które nie występują naturalnie lecz są wytwarzane przez człowieka.

F-GAZY znajdują zastosowanie jako:

  • czynniki chłodnicze w chłodnictwie i klimatyzacjach,
  • gaz izolujący w rozdzielnicach wysokiego napięcia w elektroenergetyce – dotyczy tylko SF6,
  • środki gaśnicze,
  • gazy pędne do produkcji aerozoli,
  • czynniki spieniające do produkcji pianek i wyrobów z pianki.

Substancje te zaliczamy do gazów cieplarnianych, które znajdują się w atmosferze i przyczyniają się do ocieplania klimatu. W związku z tym Unia Europejska wprowadziła wiele regulacji mających na celu zmniejszanie ich emisji do atmosfery.

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem spowodowanym zdolnością atmosfery do przepuszczania dużej części promieniowania słonecznego (głównie światła) i zatrzymywania promieniowania Ziemi (m. in. cieplnego). Dzięki temu na powierzchni Ziemi oraz w dolnych warstwach jej atmosfery jest cieplej niż byłoby, gdyby atmosfera nie istniała.